Осемте вида интелигентност на д-р Хауърд Гарднър

ян. 20, 2022 | Блог

Д-р Хауърд Гарднър, професор по познание и образование към Харвардския университет, е изследвал развитието на когнитивните способности у хората и е стигнал до заключението, че хората са умни по различни начини.

Гарднър разработва метод за класифициране на човешките способности и идентифицира най-малко 8 различни вида интелигентност.

Разгледайте по-долу ОСЕМТЕ ВИДА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

и разпознайте ДЕТЕТО си в тях:

  1. Вашето дете обича ли да говори, да задава въпроси, да измисля истории или да повтаря приказки и стихотворения, които сте чели заедно? Това поведение демонстрира езикова интелигентност – способността да използва езика за изразяване на идеи, да учи други чужди езици с лекота.
  2. Някои деца особено харесват манипулативни материали (всякакви видове лего, кубчета), които включват изграждане и повтаряне на шаблони. За тях е лесно да разделят/групират набор от обекти, например. Действия като тези подчертават логическата/математическата интелигентност.
  1. Децата, които лесно запомнят мелодиите, които чуят, демонстрират музикална интелигентност. Те лесно разпознават песни, повтарят ритми.
  2. Вашето дете обича ли да строи триизмерни конструкции? Може лесно да намери колата ви на голям паркинг? Тези характеристики показват предпочитание към пространствена интелигентност – способността да се формира мисловен образ на нашите преживявания.
  3. Децата, които са естествени спортисти, грациозни танцьори или които сякаш научават за света с помощта на телата си, демонстрират телесна/кинестетична интелигентност.
  1. Лесно ли се сприятелява детето ви и знае ли как да разреши конфликт? Това поведение показва междуличностна интелигентност – способност да разбирате и взаимодействате ефективно с други хора – да „четете“ емоциите и да реагирате по подходящ начин.
  2. Някои деца могат по-добре да говорят за чувства и да бъдат много фокусирани при изпълнявато на плановете си. Силни страни като тези са характерни за вътрешноличностната интелигентност – способността да разбираш себе си и да използваш това знание за планиране и самонасочване.
  3. Има и деца, които обичат да бъдат колкото се може повече навън, да събират живи същества и да научат колкото се може повече за тях. Това поведение демонстрира натуралистична интелигентност.