За нас

Обзавеждането в детската стая

Детската стая е едно от местата, където децата ни прекарват голяма част от времето си, затова обзавеждането в нея не трябва да бъде подценявано. Напротив, трябва да се използва максимално, за да се създаде една интересна среда, която да стимулира детето да играе и да се развива.

Редица изследвания показват, че играта и въображението при децата изиграват ключова роля в тяхното по-нататъшно развитие като индивиди.

Мисия и ценности

Нашата мисия е да предложим практични, достъпни и най-важното забавни и стимулиращи детското развитие мебели, за да съживим детската стая и да подобрим живота на децата и техните родители.

Нашите основни ценности са:

  • Безопасен дизайн и материали
  • Игра, движение и развитие
  • Функционалност и удобство

Безопасността на първо място

Безопасният дизайн е най-важно условие за нас, когато разработваме и произвеждаме нов продукт.

Функционалност

Наша основна цел е мебелите ни да пробуждат въображението и желанието за игра на децата като същевременно, изпълняват своите основни функции, предлагат удобство и спазват всички изисквания за безопасност и опазване на околната среда.

Опит и производство

Разполагаме със собствена модерна производствена база. Имаме знанието, опита и оборудването да работим с всички видове материали. Производствената площ е 28 000 м2 и в предприятието работят 50 души.

Какво стои зад нашето име?

Буквално нашето име означава детски пейзаж, но буквите описват и основните характеристики, към които се стремим:

StimulatingСтимулиращи въображението
ComfortableУдобни
AliveС желание за живот
PracticalПрактичен дизайн
EntertainingЗабавни