Количеството време за игра, от което се нуждаят децата, варира в зависимост от възрастта им. Тя е от съществено значение при повечето възрастови групи, тъй като допринася за тяхното физическо, когнитивно, социално и емоционално развитие. Ще споделим с Вас няколко общи насоки от колко време за игра се нуждаят децата според тяхната възраст:
  • Бебета (0-12 месеца): За бебетата игра е съзерцаването, разгледжането, времето по корем и контакта с хората около тях. Бебетата имат нужда от няколко кратки сесии за игра през деня, които сумарно правят около 1-2  астрономични часа.

 

  • Малки деца (1-2 години): Малките деца са малки снопчета енергия! Те се нуждаят от поне 1-2 часа физическа игра и 30 минути до 1 час структурирани игрови дейности дневно.

  • Деца в предучилищна възраст (3-5 години): Децата в предучилищна възраст се радват на време за игра и творчество. Те се възползват от 1-2 часа свободна (неръководена от възрастни) игра и 1-2 часа организирани дейности или ръководена игра на ден.

  • Училищна възраст (6-12 години): Децата в училищна възраст все още се нуждаят от достатъчно време за игра, за да останат активни и да развият различни умения. Те трябва да имат поне 1 час физическа игра и допълнителни 1-2 часа свободна игра или водени игри.
  • Тийнейджъри (13-18 години): Въпреки че тийнейджърите може да имат повече училищни и извънкласни ангажименти, те все пак трябва да отделят време за игра и физическа активност. Препоръчва се поне 1 час физическа активност или спорт няколко пъти седмично.
school
Важно е да се отбележи, че времето за игра не се отнася само до физическа игра; включва игра с въображение, творчески дейности, социални взаимодействия и време, прекарано в занимания с хобита и  интереси. Освен това децата трябва да имат достатъчно време за почивка и сън. Докато растат, техните предпочитания за игра може да се променят, но осигуряването на достатъчно възможности и време за игра е от решаващо значение за цялостното им развитие и благополучие.