Силата на играта

ян. 22, 2022 | Блог

Из клиничен доклад на Американската академия по педиатрия от 2018г.

 

Редица изследвания предоставят доказателства за критичното значение на Играта за:

  • изграждането на стабилни и добри взаимоотношения между децата и родители
  • насърчаване на развитието на множество умения у децата

Играта не трябва в никакъв случай да се разглежда като незначителна или несериозна, тъй като тя:

  • подобрява структурата и функциите на мозъка
  • подпомага функциите на мозъка, които отговарят за самия процес на учене

Доказано е, че играта има директен и индиректен ефект върху структурата и функционирането на мозъка. Играта води до промени на молекулярно, клетъчно и поведенческо ниво и насърчава ученето и адаптивното и/или просоциалното поведение у децата.

Играта не е просто забавление, а поемане на рискове, експериментиране и тестване на границите. Играта помага да разберем външния свят.

Ранното обучение и играта, в основите си, са социални дейности и те подхранват развитието на езика и мисленето.

Доказано е, че децата, играейки с играчки, подхождат често като учени – те често по-скоро наблюдават какво правят по-възрастните около тях, вместо да играят сами. Въпреки това, изричните инструкции ограничават детската креативност. Смята се, че трябва да позволим на децата да учат чрез наблюдение и активно ангажиране, а не чрез пасивно запаметяване и инстукции.

Във време, когато програмите за ранна детска възраст са принудени да добавят все повече дидактични компоненти и по-малко учене под формата на игра, педиатрите изиграват своята важна роля, подчертавайки важността на балансираната учебна програма.

Една балансирана програма трябва да включва достатчно игри / учене чрез игри, ако искаме детето ни да се развива здравословно.

Играта е фундаментално важна за усвояването на умения като критично мислене, емоционална интелигентност, креативност, иновативност. В свят, в който инфорамцията е лесно достъпна и компютрите са широко внедрени в работата ни, такъв тип soft skills се оказват от по-голямо значение. Проучвания отбелязват, че новата информационна икономика, за разлика от по-старата индустриална, изисква повече иновации и по-малко имитации, повече креативност и по-малко следване на статуквото.

Не на последно място взаимната радост и споделеното общуване между родители и деца по време на игра, регулират нивата на стрес при децата.

Нивата на стрес, както и други аспекти на играта и нейния ефект, са изследвани клинично с помощта на животни. Доказано е, че повече време прекарано в игра намалява нивата на кортизол – стрес.

Играта помога на децата да се справят със стреса (при промени в живота им). В направен експеримент на 3 и 4 годишни деца, избрани на случаен принцип, им се дава задача да играят помежду си или с играчки за 15 минути, вместо да слушат учителя си, който чете история. Групата от деца, които са били заети да играят са показали двукратно намаляване на нивата на тревожност.

Ползите от Игрите при малките деца са много и са добре документирани.

Времето прекарано играейки не трябва да бъде подценявано, а напротив – поощрявано!